Megaloblastik Anemi Hangi Vitamin Eksikliğinde Görülür?

Genellikle DNA sentezinde gerekli olan Vitamin B12 ve folik asit eksikliğine bağlı oluşur (1,2). Vitamin B12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi en sık pernisiyöz anemi ve mide hastalıklarına bağlı görülmektedir.

Megaloblastik anemi tedavisi nedir?

Megaloblastik aneminin görüldüğü ana tablolardan birisi pernisiyöz anemidir. Tedavide B12 vitamininin siyanokobalamin türünde parenteral uygulanması ile anemi ve beraberinde bulunan nörolojik semptomlar düzelir. Folik asid eksikliği ise genellikle nütrisyoneldir.

Megaloblastik hastalığı nedir?

Megaloblastik anemi DNA sentezinde defekt olması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Megaloblastik anemide periferik kan ve kemik iliğinde farklı morfolojik bulgular saptanır. Megaloblastik terimi hücre nükleusunda morfolojik bir anormallik olduğunu gösterir.

Megaloblastik anemi neden olan faktörler?

Olguların %95’inden fazlasında folik asit ve vit B12 eksikliğinden dolayı meydana gelir. Ender olarak da bu iki vitaminin doğumsal metabolizma bozukluğuna bağlı oluşur. Ek olarak C, E ve B vitaminlerinin eksiklikleri de megaloblastik anemiye neden olur.

Makrositer anemi neden olur?

İlerlemiş karaciğer hastalıklarında B12 ve folik asit eksikliği gelişmesi makrositik anemiye neden olabilir. Karaciğer hastalıklarında hemolitik anemi görülmesi diğer bir nedendir. Karaciğer hastalığında kullanılan ilaçlar makrositik anemiye neden olabilir.

Anemi hastalığı nasıl tedavi edilir?

Spesifik bir tedavisi yoktur ve odak, altta yatan durumdur. Aplastik anemi: Hastaya kan nakli veya kemik iliği nakli yapılır. Orak hücreli anemi: Tedavide, oksijen desteği, ağrı kesici ilaçlar ve damar içi sıvı takviyesi yapılır. Bazen antibiyotik tedavisi, folik asit takviyeleri ve kan nakli gerekli olabilir.

You might be interested:  Tırnak Kalkması Nasıl Tedavi Edilir?

Anemi hastalığı nasıl giderilir?

Anemi Nasıl Tedavi Edilir?

  1. Tedavinin Amaçları Tedavide amaç kanınızın taşıyabileceği oksijen miktarını artırmaktır.
  2. Beslenme Değişiklikleri ve Takviyeler. Vücuttaki demir düzeyinin düşük olması bazı tip anemilere neden olabilir.
  3. Demir.
  4. Folik Asit.
  5. C Vitamini.
  6. Kan Nakli.
  7. Kan ve İlik Kök Hücre Nakli.
  8. Cerrahi.

Megaloblastik değişiklikler nelerdir?

Megaloblastik anemi, B12 vitamini ve folik asit eksikliği sonucu oluşan bir Anemi tipine verilen isimdir. Bu vitaminler DNA sentezinde önemli rollere sahiptirler. Bu nedenle eksikliklerinde DNA sentezinde çeşitli bozukluklar oluşur ve kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler ortaya çıkar.

Non megaloblastik ne demek?

Megaloblastik makrositer aneminin en sık sebebi vitamin B12 ve folat eksikliği iken non-megaloblastik makrositer anemiye alkolizm, miyelodisplastik sendorm (MDS), hipotiroidizm ve karaciğer hastalığı sebep olmaktadır. Makrositer aneminin tedavisi etyolojiye göre belirlenmektedir.

Makrositer ne demek?

3. Makrositik (Makrositer) anemi; MCV >100, hücreler normalden büyüktür.

Hemolitik anemiye neden olan enzimler?

Kalıtsal sferositik olmayan hemolitik anemiler, kronik, eritrosit kaynaklı hemolitik anemiler olup bu grupta en sık görülen üç hastalık; glukoz 6 fosfat dehidrogenaz, pirüvat kinaz ve primidin 5′ nükleotidaz eksiklikleridir.

Makrositik anemi ne eksikliğinde görülür?

Megaloblastik anemi, normalden daha düşük olduğu bir anemi türüdür. B-12 vitamini, folat eksikliği anemisi veya makrositik anemi olarak da bilinir.

Mikrositer anemi ne demek?

Mikrositik anemi kanda dolaşan eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) normal boyutlarından küçük olmasıyla ve Hb değerinin düşük olmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır. Mikrositik olduğunu tespit etmek için laboratuvar testlerinden MCV (Ortalama eritrosit hacmi) parametresi kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector