Eczacı Odası Ne Işe Yarar?

Bir eczaneyi nereye şikayet edebilirim?

ALO 184 hattını telefonla arayarak başvuruda bulunacaktır.

Türk Eczacılar Birliği ne iş yapar?

Birlik o tarihten beridir, eczacıların faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleki dayanışmanın önemine vurgu yapmak, eczacılığın genel amaçlarına uygun olarak gelişmesini sağlayarak, meslek disiplini ve ahlakını korumak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Haysiyet Divanı oda yıllık aidatının en az kaç katı para cezası verebilir?

Yukarıdaki madde hükmüne göre sanat icrasından men edilen tabipler kati karara rağmen sanatlarını yaparlarsa Haysiyet Divanınca ayrıca o yılki en yüksek üye aidatının on katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere para cezasına çarptırılır.

Yüksek Haysiyet Divanı görevleri nelerdir?

Yüksek Haysiyet Divanı Haysiyet Divanlarından gelecek evrakı ve kararları inceledikten sonra uygun gördüğü takdirde ya aynen veya değiştirerek kabul ve tasdik eder. Mahallince verilen kararları uygun bulmazsa bu husustaki görüşüyle birlikte dosyaları ilgili Haysiyet Divanına iade eder.

Özel diş hekimi nereye şikayet edilir?

Alo 184 Doktor Şikayetleri – Şikayetvar.

Bir doktoru nasıl şikayet edebilirim?

Sağlık Hizmetleri ile ilgili her türlü şikayet için Sağlık Bakanlığı”nın (SABİM) ALO 184 adlı hattı arayabilirsiniz.

You might be interested:  Sık sorulan: Eczacı Teknikeri Ne Demek?

Türk Deontoloji Tüzüğüne göre bir eczacı neleri yapamaz?

Bağlı bulunduğumuz 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu ve Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü ‘nde yer alan “ Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve surette olursa olsun reklam yapamaz ”, “hediye vermek yoluyla satış yapamaz ” vb. hükümler ile eczanelerdeki

Türk Eczacılar Birliği hangi kargo ile çalışıyor?

Türk Eczacılar Birliği Kampanyası | Yurtiçi Kargo.

Türkiyede kaç tane eczane var?

Kızılay, Türkiye’de yeni düzenlemeye göre “21 bin 127” eczane olması gerektiğini belirterek, “Şu anda 24 bin 93 eczane var.

6643 sayılı kanun nedir?

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı 6643 sayılı Yasanın 2 inci maddesine göre Eczacı Odaları, Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongreden oluşan Türk Eczacıları Birliği’nin teşkilat, çalışma usul ve esasları ile Birlik organ ve görevlerinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Eczacı Odası seçimleri ne zaman?

İstanbul Eczacı Odası Kurullarının seçimi 19 Eylül 2021 Pazar günü saat: 09.00-17.00 arası Maçka Cad. No: 8 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde yapılacaktır. 6643 Sayılı Yasa’nın 8. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; Odamızın üyesi olan meslektaşlarımızın seçime katılmaları mecburidir.

Eczane Bilgi Sistemi nedir?

Eczacı Bilgi Sistemi (EBS), başlangıçta Eczacı Odalarına kayıt ve nakillerin günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenleneceği ve eczacıya ait bilgilerin tek bir sistem üzerinde toplanacağı, böylece herkesin ihtiyaç duyduğu bilgilere bu sistem üzerinden rahatlıkla ulaşacağı belirtilerek hayata geçirildi.

Eczacılar ilk yardım yapar mı?

Kaya, “Gelişmiş ülkelerde acil vakalar ve ayakta yapılması gereken ilk müdahaleler eczanelerde yapılabiliyor. Eczacılar bu konuda yeterli eğitime, eczaneler de uygun mekan ve donanıma sahip.

You might be interested:  El Bileği Fizik Tedavi Nasıl Yapılır?

Eczacılık Deontolojisi ne demek?

Hekimin mesleki etkinlikleri sırasında, hastasına, hasta sahibine, meslektaşlarına ve topluma karşı, uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi.

Türkiye Eczacılar Deposu nedir?

KISACA TÜRKİYE ECZACILAR DEPOSU A.Ş. Türkiye Eczacılar Deposu, 80 yıl önce koyduğu hedeflerin izinde, daha da güçlenerek ve yenilenerek sağlık alanında farklı ürün, hizmet ve markalara yatırım yapmaya böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaya ve üretmeye devam edecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector