FAQ: Ilaç Endikasyon Ne Demek?

Edikasyon ne demek?

Kısaca anlatmak gerekirse endikasyon herhangi bir hastalık konusundaki tedavi sürecinde meydana gelen aşamaları gösterir. Hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerinin sıralaması olarak da ele alınır.

Endikasyon nedir Diş?

* Endikasyon: Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesidir.

Endike ilaç ne demek?

Endike, bir ilaç terimidir. Aslında tıbbi bir terimdir de diyebiliriz. Sağlık durumunun kaybedilmesi durumunda, sağlığın yeniden kazanılması için ilaç tedavisi gerekmektedir. Bu durumda kullanılan ilaç için endike terimi kullanılır.

Kontrendikasyon ne demek örnek?

Kontrendikasyon bir ilaç ya da tedavinin kullanılmaması gereken durumların ifadesinde kullanılan bir kelimedir. Bu kelime zıt ya da ters etki anlamlarında kullanılır. Örneğin kalp hastası olan bir kişiye kalbini yoracak antidepresan ilaç verilmesi bu hasta üzerinde ters etki yapacaktır.

Konservatif yaklaşım ne demek?

Konservatif, tıpta takip etmek ya da ilaç tedavisi yapmak anlamında kullanılır. Cerrahi tedavinin zıddıdır. Konservatif tedavi cerrahi veya diğer invaziv prosedürleri (işlemleri) uygulamadan yapılan tedavidir. Konservatif tedavi çoğu zaman ilaç tedavisi anlamında kullanılır.

Endikasyon nedir Tıpta?

Endikasyon kelimesinin sözlük anlamları başlıklar itibariyle şunlardır: Endikasyon kelimesi ” kullanım alanı” manasında kullanılır. Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi, müdahalenin belirlenmesi, yani indikasyon. Endikasyon, bir hastalık konusundaki tedavi sürecinde meydana gelen aşamaları anlatır.

Sosyal endikasyon ne demek?

Özürlü devamsızlık da doktor raporları ile belgelenir. Herkesin bildiği gibi bu raporlar gerçek hastalıktan verilmez. Doktorlar kendi aralarında bu duruma ” sosyal endikasyon ” derler, yani rapor hastalık için değil sosyal nedenlerden ötürü verilmişti. Hekim ve aileler arasında bu konuda bir çıkar anlaşması vardır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Burun Kanamasına Hangi Ilaç Iyi Gelir?

Profilaktik tedavi ne demek?

Profilaksi (önleyici tedavi ya da önleyici tıp), hastalık tedavisinin aksine hastalık meydana gelmeden hastalığın önlenmesidir. sağlık fiziksel ve zihinsel durumların çeşitlerini kapsar. Çevresel faktörler, genetik yatkınlık, hastalık ajanları ve yaşam tarzı seçimleri hastalık ve sakatlık durumlarını etkiler.

Kont Endike ne demek?

Endikasyon kelimesi ” kullanım alanı” manasında kullanılır. Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi, müdahalenin belirlenmesi, yani indikasyon. Endikasyon, bir hastalık konusundaki tedavi sürecinde meydana gelen aşamaları anlatır.

Prospektüs ne demek kısaca?

Öz: Prospektüsler, reçeteli veya reçetesiz ilaçlar hakkında hastaya gerekli bilgileri sağlayan ve günümüzde kısmen internet üzerinden erişilebilir olsa da halen çoğunlukla ilaç kutuları içinde basılı halde sağlanan belgelerdir.

Terapötik ne anlama gelir?

Terapötik kelime anlamı olarak tedavi edici demektir. Yani bir hastalığın tedavisinde kullanılan şeydir.

Endikasyon kontrendikasyon ne demek?

Endikasyon: İlacın kullanıldığı durumlar. Kontrendikasyon: İlacın kullanılmaması gereken durumlar. Advers etki: İlacın yan etkileri.

Tıp dilinde yan etki ne demek?

Tıp, veteriner tıp ve eczacılıkta yan etki, ilaçla tedavi sırasında ilacın ya da herhangi bir tıbbî müdahalenin (ör: Ameliyat) zararlı ve istenmeyen etkisidir. Tedavi için uygulanan ilacın veya yöntemin kullanım amacı dışında sebep olduğu olumsuz etki de denilebilir. Genellikler ilaç yan etkisi için kullanılır.

Sinerjizma ne demek?

Sinerjizma veya potensiyazlizasyon: Bir ilacın etkisinin diğeri tarafından arttırılmasıdır Page 8 Örnek: Alkol, aspirinin analjezik aktivitesini arttırır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector