FAQ: Meropenem Hangi Grup Ilaç?

Meropenem hangi bakterilere etkili?

Meropenem -vaborbaktam, karbapenem dirençli Enterobacteriaceae üyelerine etkili, klinik olarak komplike idrar yolu enfeksiyonu/pyelonefrite karşı etkinliği kanıtlanmış; ventilatör ilişkili pnömo- ni üzerine çalışmaları devam eden geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

Meropenem hangi grup?

Gram negatif, Gram pozitif aerop bakteriler ve anaerop bakterilere etkili olabilen karbapenemlerin klinik kullanımda olan üyeleri imipenem ve meropenemdir; son yıllarda bu grubun üçüncü üyesi ertapenem de kullanım alanına girmiştir; oral bir karbapenem olan faropenem ile ilgili çalışmalar devam etmektedir (1-5).

Mopen ilaç nedir?

MOPEM karbapenem antibiyotik grubundan olan meropenem etkin maddesini içerir. Bu antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürerek etki gösterirler. MOPEM’in ambalajı, 1 kutuda 1 adet flakon şeklindedir.

Merosid hangi grup antibiyotik?

Meropenem intravenöz yoldan kullanılan karbapenem yapılı yarı sentetik bir antibiyotiktir. İnsanlarda dehidropeptidaz-1’e karşı relatif olarak stabildir ve bu nedenle DHP-1 inhibitörü ilavesine gerek yoktur. Meropenem esas olarak bakterisit etki gösterir.

Meronem ilaç ne işe yarar?

MERONEM karbapenem antibiyotikleri isimli ilaç sınıfından meropenem maddesini içeren bir ilaçtır. Bu ilaç vücudunuzda ciddi enfeksiyonlara sebep olabilecek birçok bakteriyi öldürebilir.

Invanz 1 gr ne için kullanılır?

toz halinde bir antibiyotiktir. INVANZ, beta-laktam grubu bir antibiyotik olan 1 gram ertapenem etkin maddesini içerir. INVANZ vücudun çeşitli bölgelerinde enfeksiyonlara yol açan bakterilerin (mikroplar) geniş bir yelpazesini öldürme becerisine sahiptir.

You might be interested:  Taze Soğanda Hangi Vitamin Var?

Mopem nasıl uygulanır?

Uygulama şekli: MOPEM yaklaşık 5 dakika süren intravenöz bolus enjeksiyon veya yaklaşık 15 – 30 dakika süren intravenöz infüzyon ile spesifik uygun takdim şekilleri ile uygulanır. Bolus intravenöz enjeksiyonla kullanılacak MOPEM steril enjeksiyonluk su ile hazırlanmalıdır (her 250 mg meropenem için 5 ml).

MERONEM kaç saatte verilir?

Her 8 saatte bir uygulanacak doz Vücut ağırlığı 50 kg’dan fazla olan çocuklar Erişkin dozu uygulanmalıdır. Böbrek fonksiyonu bozuk olan çocuklarla ilgili deneyim yoktur. MERONEM genellikle yaklaşık 15-30 dakika süren intravenöz infüzyon ile uygulanır (bölüm 6.2, 6.3 ve 6.6’ya bakınız).

MERONEM anne sütüne geçer mi?

Meropenem düşük konsantrasyonlarda hayvanların sütünde bulunmuştur. Potansiyel faydaları, bebek için potansiyel risklerinden fazla değil ise MERONEM süt veren annelerde kullanılmamalıdır. Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Araç ve makine kullanımına etkisine dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Jenerik ilaç ve orijinal ilaç nedir farkı nedir?

Jenerik ilaç, orijinal bir ilaca eşdeğer bir alternatif olan ilaçtır. Jenerik ilaçlar, orijinal marka ürünlerle aynı aktif bileşenleri içerir ve orijinalleriyle aynı kuvvetlerde ve dozaj formlarında bulunur. Jenerik ilaç vücudunuzda aynı şekilde çalışmalı ve orijinal ilaçla aynı tedavi sonucunu vermelidir1.

Tazocin ne işe yarar?

Yetişkinlerde TAZOCİN EF, göğüs boşluğu, idrar yolu, kan, karın içi veya deri gibi vücut bölgelerini etkileyen bakteriyel enfeksiyonlarda ve bir aminoglikozid ile birlikte ateşle seyreden ve kanda nötrofil (bir tür beyaz kan hücresi) sayısının azalması ile ortaya çıkan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Zofer ilaç ne işe yarar?

ZOFRAN, ilaç ve ışınla yapılan kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır. Ayrıca, ameliyatlardan sonra ortaya çıkan bulantı ve kusmaları önlemek için de kullanılır. Doktorunuz size ve sizin koşullarınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Eczacı Olmak Için Hangi Lise?

Tekosit ilaç nedir?

TEKOSIT, kuru toz halinde teikoplanin isimli bir the icenr. • TEKOSIT, bakterilerin neden oldugu infeksiyonlann tedavisinde kullandan bir antibiyotiktir. Bu infeksiyonlar eklemlerinizde, kanimzda veya kemiklerinizde meydana gelebilir. TEKOSIT damar icine veya kas icine enjekte edilerek kullanthr.

Vankopol nedir ne için kullanılır?

VANKOPOL etkin madde olarak vankomisin içerir. Vankomisin, ‘glikopeptidler’ adı verilen bir grup antibiyotik grubuna ait bir antibiyotiktir. Vankomisin, enfeksiyonlara neden olan bazı bakterileri yok ederek çalışır. VANKOPOL tozu, infüzyon veya oral solüsyon için bir çözelti haline getirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector