Florkem Ilaç Ne Işe Yarar?

Florvil nedir ne için kullanılır?

FLORVİL AQUA Oral toz/Veteriner İlaçlı Premiks, tatlı (alabalık, somon, sazan) ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek) hastalıklara neden olan birçok gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkilidir.

Draxxin faydaları nelerdir?

Draxxin, sığırlarda; ilacın etken maddesi olan tulotromisine duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni ve, Mycoplasma bovis tarafından oluşturulan sığırların solunum yolu hastalığının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

Linpectan nedir ne için kullanılır?

Etçi tavuklarda: CRD, CRD kompleks, hava kesesi yangısı, kanatlı pasteurellozisi, stafilokok enfeksiyonları ve koriza enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır, koyun ve tavuklar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

Florcel 450 ne işe yarar?

Akciğer, karaciğer, böbrekler başta olmak üzere tüm vücuda dağılır. İdrar ve dışkı yoluyla vücuttan atılır. hastalıklarında; Moraxella bovis’in neden olduğu enfeksiyöz keratokonjunktivitis’in sağaltımında kullanılır.

Vetimisin hayvan ilacı ne işe yarar?

Vetimisin Kullanım Amacı bakterileri tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarında ilacın etken maddelerine duyarlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Selectan ilaç nedir?

Etken maddesi sertralindir. Selectra, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu ve adet öncesi sendromu tedavisinde kullanılır. Uyku hali ya da uykusuzluk, mide bulantısı, iştahsızlık, hazımsızlık en yaygın görülen yan etkileridir.

You might be interested:  Brokoli Hangi Vitamin Var?

Ivomec ne işe yarar?

İvomec enjeksiyonluk çözelti olup, sığırlarda ve koyunlarda iç ve dış tedavisinde, sığırları ve koyunları iç ve dış parazitlere karşı korumada kullanılır. İvomec antiparaziterinin etkinliğini arttıran madde, ivermektindir. İvomec içeriğinde 1 ml’sinde 10 mg ivermektin, ihtiva eder. Homojen, steril bir çözeltidir.

Tulatromisin hangi hastalıklarda kullanılır?

Sığırlarda Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni (Haemophilus somnus), Actinobacillus pleuropneumonia, Mycoplasma hyopneumonia ve Mycoplasma bovis’in neden olduğu solunum sistemi hastalıklarının tedavisi ve korunmasında kullanılmaktadır (2-4, 11, 12, 18-23).

Zactran ilaç ne işe yarar?

terapötik tedavisinde ve Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Histophilus somni’nin neden olduğu BRD’den koruyucu tedavide kullanılır.

Linco Spectin neye iyi gelir?

Linco Spectin bir enfeksiyon çözeltisidir. Daha çok üst solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır ve etken maddeleri lincomisin ve taymisindir. Genellikle tavuklarda ya da koyunlarda hastalık zamanı tedavi amaçlı kullanılan bir ilaçtır.

Pan Terramycin nedir ne ise yarar?

Enjeksiyon ile vücuda verilen pan terramycin, kanatlılarda, kedi, köpek, sığır koyun ve atlarda bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Linkomisin ilaç ne işe yarar?

Linkomisin, stafilokok suşlarının ve penisiline ve diğer antibiyotiklere dirençli, Gram pozitif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar için yedek bir ilaçtır.

Flormis 30 nedir?

Oral yoldan uygulanır. Etçi tavuklarda E. coli’nin neden olduğu Solunum yolu hastalıkları, Sakkulit ve Koliseptisemi tedavisinde kullanılır.

Florfenikol hangi grup antibiyotik?

1 Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara. * Bu çalışma aynı isimli doktora tezinden özetlenmiştir. Florfenikol ve kloramfenikol geniş antibakteriyel spektruma sahip amfenikol grubuna bağlı antibiyotiklerdir (5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector