Hızlı Cevap: Bactrim Ilaç Ne Için Kullanılır?

BACTRİM nedir ve ne için kullanılır?

Kulak enfeksiyonlarını (akut otitis media) tedavi etmek için kullanılır.

BACTRİM kaç gün kullanılır?

Çocuklara tavsiye edilen doz kg başına günlük 6 mg TMP ve 30 mg SMZ’dir. Uygulama sıklığı ve süresi: Genel bir kural olarak BACTRİM ‘in parenteral formülasyonları oral tedavinin mümkün olmadığı hallerde verilmelidir. Standart doz arka arkaya 5 günden fazla, maksimum doz da 3 günden fazla kullanılmamalıdır.

BACTRİM Tablet nasıl kullanılır?

Haftada üç kere diğer günlerde günde iki kere bir tablet • Nokardiyozisin tedavisi: 3 ay süre ile günde altı ila sekiz tablet. Uygulama yolu ve metodu: Gastrointestinal rahatsızlığı en aza indirmek için BACTRİM ‘i bir miktar yiyecek veya içecek ile almak tercih edilebilir.

Trimetoprim sulfametoksazol hangi ilaç?

Trimetoprim / sulfametoksazol ya da kotrimoksazol (kısaltmaları: SXT, TMP-SMX, TMP-SMZ veya TMP-sulfa), sulfonamid türevi antibiyotikler olan trimetoprim ve sulfametoksazol etkin maddelerinin 1/5 oranında kombinasyonundan oluşan ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik.

Piyeloseptyl kimler kullanamaz?

Kimler Piyeloseptyl kullanmamalı? Eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz Piyeloseptyl ‘i kullanmayın: İlacın etken maddesi nitrofurantoine veya içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerji. Ciddi böbrek rahatsızlığı

Flagyl şurup ne işe yarar?

Aşağıdaki durumlarda kullanılır: • Kan, beyin, akciğer, kemik, cinsel organlar, mide ve bağırsak enfeksiyonları Page 2 2 • Dişeti ülserleri ve diğer diş enfeksiyonları • Bacak yaraları ve basınca bağlı gelişen vücut yaraları • Ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi.

You might be interested:  Soru: Zirai Ilaç Ruhsatı Nasıl Alınır?

Cipro hangi bakterilere etkili?

Enterobacter cloaceae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Streptococcus pyogenes’in etken olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında.

Ibuprofen Zero nedir?

Soğuk algınlığı, grip ve viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının varlığında ateş düşürücü olarak kullanılır.

Buscopan nedir ne işe yarar?

BUSCOPAN PLUS aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki kasılmaların (spazm) geçirilmesi ve hissedilen ağrının giderilmesi için kullanılır: • Mide • Bağırsaklar • İdrar kesesi ve idrar yolları • Safra kanalları Page 2 2 / 10 BUSCOPAN PLUS kadınlarda üreme sistemi organlarının

Cipro hapı ne işe yarar?

Ciprofloxacin, bazen menengokok hastalığına yakalanan kimselerle teması olan kişilere verilen bir antibiyotiktir. Bu antibiyotiğin amacı, hastalığı başkalarına bulaştırmalarını önlemek amacı ile hasta ile teması olan kimselerin boğazında ‘taşınan’ menengokok mikroplarını yok etmektir.

Nidazol nedir ne işe yarar?

NIDAZOL, barsak amebiyazişi (amiplerin neden olduğu bir çeşit enfeksiyon), karaciğer amebiyazisi, non-spesifik vajinit (vajina enfeksiyonu), anaerop enfeksiyonlar ve trikomonaslara bağlı genital enfeksiyonlarda kullanılır.

Biteral yan etkileri nelerdir?

BİTERAL alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir.

Sülfonamid grubu antibiyotikler nelerdir?

enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik. ingilizcede sulfa drug olarak da bilinir. sülfonamidler sülfonik asitten oluşan antibakteriyellerdir.

Trimetoprim sulfametoksazol ne için kullanılır?

Ko-trimoksazol olarak da adlandırılan trimetoprim / sulfametoksazol Stenotrophomonas maltophilia, Pneumocystis jirovecii, Listeria monocytogenes enfeksiyonlarının tedavisinde, üriner sistem enfeksiyonları, prostatit, kronik bronşit akut alevlenmeleri ve metisiline dirençli stafilokok deri ve yumuşak doku

Sülfonamid ne için kullanılır?

Sulfonamidler, streptokok, stafilokok, meningokok, gonokok ve shigella ‘dan ileri gelen hastalıklarda ve Gram negatif mikroplar tarafından oluşturulan ve komplike olmamış idrar yolları infeksiyonlarında kullanılmaktadırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *