Hızlı Cevap: Sprotek Ilaç Ne Işe Yarar?

Spirovet nedir?

Kuru dönem mastitis tedavisi, ayak çürüğü, metritis ve enteritis tedavisinde kullanılır. 1 ml’de; 600.000 IU spiramisin içerir. Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

Tilotarmed ne işe yarar?

Tilotarmed %20 Enjeksiyonluk çözeltinin etken maddesi olan Tilosin, Streptomycesfradiae kültürlerinden elde edilen makrolid grubu bir antibiyotiktir. İlaç bakterilerde 50S ribozomal alt birimine bağlanıp protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir.

Sülfacel ilaç ne işe yarar?

Salmonella’lara bağlı gastroenteritis ve septisemilerde, buzağı difterisinde ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi veya yavaş damar içi yolla uygulanır. Farmakolojik doz: Hedef türler için 16 mg/ kg canlı ağırlık/ gün dür.

Florkem ilaç ne işe yarar?

Florkem Enjeksiyonluk Çözelti sığırlarda, solunum yolu enfeksiyonlarının (BRD), ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarının, keratokonjuktivitis (pink eye) hastalığının ve bakteriyel kaynaklı buzağı ishallerinin tedavisinde endikedir.

Tobramisin hangi grup antibiyotik?

Etki mekanizması: Spiramisin makrolid grubunda antibakteriyel bir antibiyotiktir.

Sulphamezathine 1.6 nasıl kullanılır?

Suphamezathine kümes hayvanlarının tedavisinde uygulanırken. Kümesdeki suluk kanatlıların önlerinden 3-5 saat önce alınıp kanatlıların susaması beklenilmeli. Yukarıdaki ölçekler dikkate alınarak, suluklarına verilir ve karışımın hızla tüketilmesi sağlanır.

Bridion hangi durumlarda kullanılır?

BRIDION, 2 ml’lik 10 adet cam flakon içeren kutular içerisinde ambalajlanmaktadır. 1 ml BRIDION 100 mg sugammadeks içermektedir. BRIDION, ameliyattan sonra kaslarınızın yeniden işlevlerini yerine getirmesi için kullanılır.

You might be interested:  FAQ: Nac 900 Ilaç Ne Işe Yarar?

Adevil ne için?

A, D3 ve E vitaminlerinin yetersizliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılır. 1 ml’de; Vitamin A 500.000 IU, Vitamin D 75.000 IU, Vitamin E 50 mg. bulunur. Uygulamadan önce prospektüsü okuyunuz. Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

Enroxlacin nedir ne için kullanılır?

Kullanım Şekli ve Dozu: Salmonellosis ve pasteurellosis tedavisinde,tedavi süresi 5-10 gün olur. Rumeni gelişmemiş buzağı ve kuzularda; günlük 2.5 mg/kg canlı ağırlık dozunda bir miktar içme suyu ile karıştırılarak enfeksiyonun şiddetine göre 3 – 5 gün süreyle verilir.

Histavet ilaç ne işe yarar?

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Histavet ‘in etkin maddesi olan mepiramin maleat, etilendiamin türevi antihistaminik bir maddedir. HİSTAVET, histamine bağlı alerjik ve anaflaktik reaksiyonların sağaltımı ve önlenmesinde kullanılır. Hedef hücrelerde histaminin H1 reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek etkisiz duruma getirir.

Vetimisin hayvan ilacı ne işe yarar?

Vetimisin Kullanım Amacı bakterileri tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarında ilacın etken maddelerine duyarlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Ceftisin ne için kullanılır?

Ceftisin Enjeksiyonluk Süspansiyon, sığırlarda seftiofura duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Özellikle sığırlarda karşılaşılan transit hastalığı ve benzeri nitelikli pnömonilerin sağaltımında kullanılır.

Makrovil nedir?

MAKROVİL Oral Çözelti, tilmikosine duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkili bir formülasyondur. Tilmikosin, tilosinden sentezlenmiş yarı sentetik makrolid grubu antibakteriyeldir. Bakteri hücresinde protein sentezini inhibe ederek etki gösterir.

Pan Terramycin nedir ne ise yarar?

Enjeksiyon ile vücuda verilen pan terramycin, kanatlılarda, kedi, köpek, sığır koyun ve atlarda bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *