Okuyucular soruyor: Taylomisin Ilaç Ne Işe Yarar?

Taylan ilaç ne işe yarar?

BAYTRİL VE TAYLAN: Astım, bronşit, soğuk algınlığı, nezle, grip ve bunlara benzer rahatsızlıklarda suluklara ikişer damla konularak her gün değiştirmek kaydıyla 5 gün ilaç kullanarak 6. günü 4 gün olmak üzere vitamin verilir.

Symtay hangi hastalıklara iyi gelir?

SYMTAY Oral Çözelti Tozu, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Başlıca Mycoplasmosis (CRD), Leptospirosis ile hindilerin bulaşıcı sinus iltihabında kullanılır.

Hipradoxi adlı ilaç ne işe yarar?

Etken maddesi doksisiklin olan, kanatlılarda colibacillosis, CRD, ve mikoplazmoz, domuzlarda ise plöropnömoni, pastörelloz, glasser ve enzootik pnömoni rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan, hasta olan hayvana, ağızdan içme suyuna karıştırılıp uygulanan antibakteriyel çözeltidir.

Geosol ilaç nedir?

GEOSOL LA Enjeksiyonluk Çözelti, berrak sarı-kahverenkli bir çözelti olup beher ml’sinde 200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin dihidrat içerir. Oksitetrasiklin, tetrasiklin grubundan geniş spektrumlu, bakteriyostatik etkili bir antibakteriyeldir.

Sülfacel ilaç ne işe yarar?

Salmonella’lara bağlı gastroenteritis ve septisemilerde, buzağı difterisinde ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi veya yavaş damar içi yolla uygulanır. Farmakolojik doz: Hedef türler için 16 mg/ kg canlı ağırlık/ gün dür.

You might be interested:  Kalp Iltihabı Nasıl Tedavi Edilir?

Tobramisin hangi grup antibiyotik?

Etki mekanizması: Spiramisin makrolid grubunda antibakteriyel bir antibiyotiktir.

Doksimis ne işe yarar?

Doksimis – Altay Ecza Deposu – Veteriner İlaçları KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI: Doksisikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır. Buzağılarda: Bakteriyel orjinli diyare, koli-septisemi, bronkopneumoni, poliarteitis, buzağı difterisi ve göbek kordonu iltihaplarında.

Tylonet 100 ne işe yarar?

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: Başlıca, Mycoplasmosis (CRD) ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.

Vil Floks nedir ne ise yarar?

Etçi, hindi ve tavuklarda, rumen faaliyetleri başlamamış buzağı ve kuzularda enrofloksasine duyarlı gram negatif, gram pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen pleuropneumonia, gastroenteritis gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında, septisemi, kolibasillosisde ve diğer yumuşak doku

Hipradoxi güvercinlerde ne işe yarar?

VAZ GEÇİLMEYECEK İLAÇLAR: HIPRADOXİ -S: kanatlılarda duyarlı bakterilerden ileri gelen solunum ve diğer sistemik enfeksiyonların sağaltımı amacıyla, doksisiklin etken maddesi esasına göre hazırlanmış olan oral toz formülasyondur.

Ronidazole 40 ne ise yarar?

KRONİKLEŞMİŞ AKCİĞER HASTALIKLARI VE İYİLEŞMEYEN AĞIZ İÇİ YARALARDA KULLANILIR. Yavru ve zayıf düşmüş güvercinlerin gagalarından iç organlarına kadar saran önlem alınmaz ise ölümle sonuçlanabilen Trikomonasis mikrobunun kurutulması içindir.

Monodox ne işe yarar?

Solunum sistemi: Yersinia pestis, Actinobacillus actinomyecelemcomilam, Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella türleri ve Streptokok türleri (organizmanın duyarlı olduğu gösterilirse) ile gelişen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Gentavet nedir?

Gentavet, sığır, at kedi ve köpeklerde; solunum sistemi enfeksiyonları, Ürogenital sistem enfeksiyonları, Kolibasillosis, Salmonella ve Gentamisine duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyemi, septisemi, yumuşak doku enfeksiyonları, dedi ve köpekte otitis externa tedavisinde kullanılmaktadır.

Sulphamezathine 1.6 nasıl kullanılır?

Suphamezathine kümes hayvanlarının tedavisinde uygulanırken. Kümesdeki suluk kanatlıların önlerinden 3-5 saat önce alınıp kanatlıların susaması beklenilmeli. Yukarıdaki ölçekler dikkate alınarak, suluklarına verilir ve karışımın hızla tüketilmesi sağlanır.

You might be interested:  FAQ: Bayılmak Için Hangi Ilaç Kullanılır?

Tetramezatin ne demek?

Duyarlı bakterilerin oluşturduğu; solunum enfeksiyonları, sindirim enfeksiyonları ve septisemi tedavisinde kullanılır. 2.5g Tetramezatin; Sülfadimidin sodyum 2 g, Oksitetrasiklin HCL 0.3 g, Pektin 0.2 g içerir. Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector