Sık sorulan: Florvil Ilaç Nedir Ne Için Kullanılır?

Florkin ilaç ne işe yarar?

FLORKİN %30 Oral Çözelti; etçi tavuklarda E. coli’nin neden olduğu solunum yolu hastalıkları, sakkulit ve koliseptisemi tedavisinde kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Florfenikolin etçi tavuklarda 30 mg/kg C.A. gün dozda 3-5 gün süre ile içme suyuna katılarak kullanılır.

Fluflor ne işe yarar?

Sığırlarda, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Histophilus somni’ den kaynaklanan ve ateşle beraber seyreden solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

La ilacı ne işe yarar?

BARANİSİN LA % 20 enjeksiyonluk çözeltinin geniş bir antibakteriyel alanı olup, sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmalarca oluşturulan aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Draxxin hangi hastalıklara iyi gelir?

Draxxin, sığırlarda; ilacın etken maddesi olan tulotromisine duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni ve, Mycoplasma bovis tarafından oluşturulan sığırların solunum yolu hastalığının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

Fenerol ilaç ne işe yarar?

Bileşimi: Her ml’si 300 mg Florfenikol içerir. Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda duyarlı bakterilerden ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Pan Terramycin nedir ne ise yarar?

Enjeksiyon ile vücuda verilen pan terramycin, kanatlılarda, kedi, köpek, sığır koyun ve atlarda bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

You might be interested:  FAQ: Ilaç Kullanmadan Ateş Nasıl Düşürülür?

Devamisin hangi hastalıkta kullanılır?

Uterus enfeksiyonlarının tedavisinde inek ve kısraklarda günde 2-4 tablet, koyun-keçilere 1-3 tablet uterus içine yerleştirilir. Oral yolla uygulama: DEVAMİSİN Tablet, direkt yutturularak ya da her gün taze olarak içme suyu içinde eritilerek kullanılır.

Clinexin ne ise yarar?

Sığırlarda Seftiofur’a duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Özellikle sığırlarda karşılaşılan transit hastalığı ve benzeri nitelikli pneumonilerin sağaltımında kullanılır.

Tylonet %30 ne işe yarar?

Her 1 ml’si; 300 mg tilosine eşdeğer Tilosin tartarat içeren berrak, sarımsı renkte, akışkan oral çözeltidir. KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI: Tylonet % 30 Oral Çözelti, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Ivomec ne işe yarar?

İvomec enjeksiyonluk çözelti olup, sığırlarda ve koyunlarda iç ve dış tedavisinde, sığırları ve koyunları iç ve dış parazitlere karşı korumada kullanılır. İvomec antiparaziterinin etkinliğini arttıran madde, ivermektindir. İvomec içeriğinde 1 ml’sinde 10 mg ivermektin, ihtiva eder. Homojen, steril bir çözeltidir.

La koyun ilacı ne işe yarar?

Sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu pneumoni, ayak çürüğü, septisemi, enteritisler, enfeksiyöz keratokonjuktivitis, leptospirosis, Listeriosis, Anaplasmosis enfeksiyonlarında, viral enfeksiyonlarla beraber seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen

Nervit nedir ne işe yarar?

NERVİT KOMPOZE Enjeksiyonluk Çözelti, B1 ve B6 vitaminlerinin eksikliklerinden kaynaklanan durumlarda endikedir.

Tilmikosin hangi grup antibiyotik?

Tilmikosin makrolit grubundan, genel olarak Gram-pozitif bakterileri içine alan etki spektrumuna sahip bir antibiyotiktir. Etkisi protein sentezini inhibe ederek gelişmektedir.

Florkem nasıl kullanılır?

Kullanım Şekli ve Dozu Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; IM (kas içi) uygulama; Sığırların boyun bölgesine kas içi (IM) 1ml / 15 kg c.a dozda uygulanır. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır. SC (deri altı) uygulama; sığırlara deri altı(SC) yolla 2ml / 15 kg c.a dozda uygulanır.

You might be interested:  Soru: Paxera Ilaç Ne Için Kullanılır?

Büyük baş hayvan neden öksürür?

Mantar hastalıkları akciğerde sorunlar oluşturabilirler. Aspergillus, Micropolysporafaeni, Thermoactinomycesvulgaris gibi mantarların sporları toz ile birlikte ineklerin akciğerlerine girerse önemli bir alerjik reaksiyon ve öksürük ortaya çıkar. Bu durum hayvan sahiplerinde de aynı şekilde hastalık oluşturur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *