Sık sorulan: Zirai Ilaç Satış Ruhsatı Nasıl Alınır?

Zirai ilaç satışını kimler satabilir?

Sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yetki belgesi alan ziraat mühendisleri, tarımsal ilaç toptan ve perakende satışı yapabilecek. Artık ziraat teknisyenleri ve meslek yüksek okullarından mezun teknikerler, tarımsal ilaç satıcısı olamayacak.

Zirai ilaç bayilik belgesi nasıl alınır?

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları İl veya İlçe Müdürlüğüne müracaat eder. a) Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu. b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya İl/İlçe Müdürlüğünce onaylı sureti.

Tarım ilaçları satış dükkanı nasıl açılır?

Zirai İlaç Bayilik Başvurularında istenen belgeler ise;

 1. 2 adet vesikalık resim.
 2. T.C kimlik belgesi.
 3. Başvuru dilekçesi.
 4. BKÜ (Bitkisel Koruma ürünleri) sınav başarı belgesi.
 5. Depo, bayi ve toptancılık yapılacak iş yerinin açık adresi.
 6. Mezuniyet belgesi yada diploma fotokopisi gibi evraklardır.

Zirai ilaç bayilik sinavi kaç puan?

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almak.

BKÜ belgesi kaç yıl geçerli?

Valilikçe onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir, ikinci nüshası il müdürlüğünce muhafaza edilir. MADDE 9 – (1) İzin belgesi alan bayi ve toptancıların, bayilik veya toptancı izin belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Arı Sokmasında Hangi Ilaç Kullanılır?

Zirai ilaç bayilik sınavı zor mu?

Bitki Koruma Bayilik Sınavı ‘nı kazanmak için dikkat etmeniz gereken tüm hususlar bu sunumda yer almaktadır. Sınav aslında zor olmayıp genelde her sene benzer sorular yer almaktadır.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı izin Belgesi nasıl alınır?

BİTKİSEL ÜRETİM BİTKİ SAĞLIĞI – BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK VEYA TOPTANCI İZİN BELGESİ VERİLECEK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Dilekçe.
 2. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
 4. T.C Kimlik fotokopisi.
 5. BKÜ Sınav Başarı Belgesi.

Bayilik sınavına kimler girebilir?

Sınava kimler başvurabilecek? Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik gereği sınava; ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri girebilecek.

Tarım ilaçlama belgesi nasıl alınır?

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen profesyonel kullanıcılar, gerekli bilgi ve belgelerle bulundukları yerdeki tarım il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak.

Tarım Ekonomisi dükkan açabilir mi?

Tarım Ekonomisi mezunu kişiler tarım endüstrisinin olduğu her yerde kendilerine iş bulabilme şansına sahiptirler. Bu bölümler dışında mezun bireyler, tarım şirketlerinde, ziraat odalarında, gıda firmalarında, tarım kredi kooperatiflerinde kendilerine yer bulabilirler.

Zirai ilaç bayilik sınavını kim yapıyor?

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır.

Zirai ilaç bayilik ve toptancılık sınavına kimler girebilir?

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavına; Ziraat Mühendisi, Eczacı, Kimya Mühendisi, Kimyager ve Bitki Sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş ziraat teknikeri veya ziraat teknisyenleri başvurabilecektir. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava giren adayların sınavı geçersiz sayılır.

You might be interested:  Sık sorulan: Daflon Nasıl Bir Ilaç?

Bayilik sınavı kaç puan?

Sınavda yanlışlar doğruları götürmüyor. Tüm soruları ‘A’ işaretleyen bir kişi bu sınavdan 50 puan alacak. Geçer notların az olması halinde ise ‘çan eğrisi’ uygulaması yapılacak. Bu uygulama ile 50 puan alan kişilerin de sınavı geçme ve zirai ilaç satma yetkisi alma olasılığı bulunuyor.

Bayilik Sınavı Kaç Soru?

12- Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

2017 zirai ilaç bayilik sınavını kaç kişi kazandı?

İlimizde sınava başvuru şartları uyanlar, 2017 yılı Nisan ayı içinde Bakanlığımız tarafından düzenlenen sınava girdiler. Sınav sonunda belgeyi almayı hak eden 4 kişi oldu. Bunlar; Ziraat Mühendisi Muhammed Abdullah Kizirgil, Ziraat Teknikeri Ramazan Ayhan, Ziraat Teknikeri Merve Çelik ve Ziraat Teknikeri Mehtap Tuncer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector