Soru: Catasol Ilaç Ne Işe Yarar?

Catosal kaç gün kullanılır?

KULLANILIŞI: şırınga yardımı ile kuşun ağzına hergün 1 damla damlatarak 5 gün süreyle uygulanır ve %99 başarı sağlanır. Ayrıca 1 ay içerisinde 5 günden fazla kullanılmamalıdır. 1 ml’de Butafosfan (17,30 mg fosfora tekabül eder) ve 0,05 mg Vitamin B 12 içerir.

Ademin ilacı ne işe yarar?

Ademin Kullanım Amacı Hayvanlarda bulunan A vitamini D3 vitamini ve E vitamini eksikliklerini gidermek ve bu vitamin eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Butafan ilaç nedir?

Sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 (siyanokobalamin) yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır. Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

Butafosfan nedir?

Butafosfan organik bir fosfor bileşiğidir. Organizmada fosforun büyük bir kısmı kalsiyum ile birlikte bulunur. Vücut fosforunun %80’i kalsiyumla birlikte kemiklerde ve dişlerde bulunur.

Pan Terramycin nedir ne ise yarar?

Enjeksiyon ile vücuda verilen pan terramycin, kanatlılarda, kedi, köpek, sığır koyun ve atlarda bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Bakosel nasıl kullanılır?

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Bakosel Kapsül ağız yolu ile kullanılır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;BakoselKapsül ağız yolu ile kullanılır. Bu bir ilaç değil, yem katkısıdır.

You might be interested:  Trio Ilaç Nasıl Kullanılır?

Ivomec ne işe yarar?

İvomec enjeksiyonluk çözelti olup, sığırlarda ve koyunlarda iç ve dış tedavisinde, sığırları ve koyunları iç ve dış parazitlere karşı korumada kullanılır. İvomec antiparaziterinin etkinliğini arttıran madde, ivermektindir. İvomec içeriğinde 1 ml’sinde 10 mg ivermektin, ihtiva eder. Homojen, steril bir çözeltidir.

Ademin iğnesi kaç günde bir yapılır?

1 aylıktan küçük kuzu ve oğlaklarda 1 ml (1 pompa), 1 aylıktan büyük kuzu ve oğlaklarda 2 ml (2 pompa), buzağılarda ise 3 ml (3 pompa) ağızdan verilmesi tavsiye edilir. Uygulama 3 hafta sonra tekrar edilebilir. Şişe ters çevrilerek uygulanmalıdır.

Ademin neo ne işe yarar?

Ademin Neo Yeni Doğan Kuzu, Oğlak ve Buzağıların Vitamin ve Mineral İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Kullanılan Tamamlayıcı Bir Yemdir.

Catosal ilaç ne işe yarar?

İçeriğinde, Butafosfan ve B12 vitamini bulunan, at, keçi, kedi, köpek, kedi, koyun, sığır ve tavuklarda özellikle verim arttırma, metabolizma sorunları ve gelişim geriliği tedavilerinde kullanılan, enjeksiyonluk çözeltidir.

Butafosfan ne işe yarar?

Butafosfan, yumuşak dokularda bulunan fosfor, karbonhidrat ve protein metabolizmasında görevlidir. Vitamin B12 ise hemoglo- bin oluşumu, trikarboksilik asit (TCA) siklusu, DNA sentezi, myelin oluşumu ve korunumu gibi birçok fizyolojik olayda görev alır.

Butafos B12 ne işe yarar?

1 ml’de 100 mg Butafosfan (17,30 mg fosfora eşdeğer) ve 0,05 mg Vitamin B12 içerir. Butafos – B12, sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve Vitamin B-12 eksikliklerinin tedavisinde veya koruyucu amaçla kullanılır. Kas içi, deri altı ve damar içi yolla uygulanır.

Vetimisin hayvan ilacı ne işe yarar?

Vetimisin Kullanım Amacı bakterileri tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonlarında ilacın etken maddelerine duyarlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Beforvel ne işe yarar?

BEFORVEL, sindirim sistemi hastalıklarına bağlı olarak şekillenen absorbsiyon bozuklukları, ateşli, akut ve kronik enfeksiyonlarda asıl tedavinin yanında destekleyici olarak, nekahat dönemleri, oral antibiyotik ve sülfonamid uygulamaları, mineral eksikliğine bağlı beyaz kas ve enzootik ataksi gibi hastalıklar, deri,

You might be interested:  Soru: Foster Ilaç Nasıl Kullanılır?

Novavit ne işe yarar?

Novavit, at ve köpeklerde analjezik, antipiretik, antiromatizmal, spazmolitik ve antinevraljik amaçla kullanılır. Hayvanlardaki timpaniden kaynaklanan sancı ve spazmlarda, kas ve sinirlerin ağrılı hallerinde kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector