Zirai Ilaç Bayilik Sınavı Ne Zaman?

Zirai ilaç bayilik sınavı kaç yılda bir yapılır?

Tarımsal ilaç toptan ve perakende satışı yetki belgesi alabilmek için bakanlıkça yılda bir kez yapılacak sınavda başarılı olmak gerekiyor. Sınavda başarılı olmak için alınması gereken puan da 60’tan 70’e çıkarıldı.

Bayilik sınavına kimler girebilir?

Sınava kimler başvurabilecek? Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik gereği sınava; ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri girebilecek.

Bitki koruma ürünleri bayilik sınavına kimler girebilir?

Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavına; Ziraat Mühendisi, Eczacı, Kimya Mühendisi, Kimyager ve Bitki Sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş ziraat teknikeri veya ziraat teknisyenleri başvurabilecektir. Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava giren adayların sınavı geçersiz sayılır.

Zirai ilaç bayilik sınavı zor mu?

Bitki Koruma Bayilik Sınavı ‘nı kazanmak için dikkat etmeniz gereken tüm hususlar bu sunumda yer almaktadır. Sınav aslında zor olmayıp genelde her sene benzer sorular yer almaktadır.

2017 zirai ilaç bayilik sınavını kaç kişi kazandı?

İlimizde sınava başvuru şartları uyanlar, 2017 yılı Nisan ayı içinde Bakanlığımız tarafından düzenlenen sınava girdiler. Sınav sonunda belgeyi almayı hak eden 4 kişi oldu. Bunlar; Ziraat Mühendisi Muhammed Abdullah Kizirgil, Ziraat Teknikeri Ramazan Ayhan, Ziraat Teknikeri Merve Çelik ve Ziraat Teknikeri Mehtap Tuncer.

You might be interested:  Soru: Cinsel Isteksizlik Için Hangi Ilaç Kullanılır?

Bayilik Sınavı Ne?

Zirai ilaç bayilik sınavı, zirai ilaçlar üzerine depolamada faaliyet göstermek veya satış yapmak isteyenlerin katılması zorunlu olan bir sınavdır. Yapılacak olan sınava girerek yeterli puanı alan kişiler ilaç bayiliğinde faaliyet gösterme hakkına sahip olacaklardır.

Bayilik Sınavı Kaç Soru?

12- Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

Zirai ilaç bayilik sınavını kim yapıyor?

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ASYM tarafından yapılacaktır.

Bitki Koruma 2 yıllık ne is yapar?

Bitki koruma bölümünden mezun olan kişiler bitkileri zararlı böcekler, akar, nematod, fungus ve bakteri gibi hayvansal zararlılardan kurtarmak için araştırmalar yaparlar. Buna bağlı olarak tarımsal arazilere zarar veren otlar araştırılarak bu konuda önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

Reçete Yazma Yetki Belgesi nasıl alınır?

MADDE 7 – (1) (Değişik paragraf:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1) Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak isteyen kişilerce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilir.

Ziraat Teknikerleri ne iş yapabilir?

Ziraat Teknikeri Tanım Tarımsal üretimde; tarla, bahçe bitkileri ve örtü altı yetiştiriciliği, bitki hastalık ve zararlıları, hayvan yetiştirme ve besleme, su ürünleri yetiştirme, tohum eldesi, sınıflandırması ve muhafazası, fide-fidan eldesi, tarımsal ürünlerin gıdaya işlenmesi süreçlerini yapan tarımsal makine ve

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?

Ziraat Mühendisliği, tarımsal üretim ve işleme mühendisliğidir. Ziraat mühendisliği, mekanik, inşaat, elektrik, Gıda bilimi ve kimya mühendisliği prensiplerinin disiplinlerini tarım prensipleri bilgisi ile teknolojik prensiplere göre birleştirir.

You might be interested:  Sık sorulan: Hilti Ilaç Nasıl Kullanılır?

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi nasıl alınır?

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle bulundukları İl veya İlçe Müdürlüğüne müracaat eder. a) Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu. b) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya İl/İlçe Müdürlüğünce onaylı sureti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *